امیری نیا پرسید 2 سال قبل
سلام. یک فردی با من خصومت شخصی داشته و یک روز در جایی که اصلا من تا حالا اونجا نرفتم یه دعوای ساختگی درست میکنه و دماغش می شکنه و میره از من شکایت میکنه و به دلیل اینکه در کلانتری که رفتیم آشنا داشت حرف من را باور نکردند و به دادگاه هم که رفتیم حرف من اثبات نشد و باید دیه پرداخت کنم در حالی که من اصلا اونجا نبودم. می خواستم ببینم آیا میشه این موضوع رو کاریش کرد چون واقعا من درآمد آنچنانی ای ندارم که بخوام دیه بدم.
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

سلام. بله شما با امکان واخواهی یا تجدیدنظر خواهی یا اعاده دادرسی و با استناد به شهادت شهود می توانید ثابت کنید که در روز حادثه در محل دیگری بوده اید.