واحدی پرسید 2 سال قبل
سلام میشه بفرمایید ثبت درخواست انتشار اوراق بهادار به چه صورت است؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

برای ثبت درخواست انتشار اوراق بهادار ناشر موظف است فرم تقاضای ثبت بیانیه ثبت و حسب مورد طرح اعلامیه پذیره نویسی اوراق بهادار را به همراه رسید واریز حق رسیدگی به سازمان تحویل داده و رسید دریافت نماید.