DWQA Questionsدسته بندی: پرسش های دعاوی ثبتینحوه اضافه نمودن حجم لیتر آب مصرفی به سند اراضی تحت کشت
Farzad پرسید 2 سال قبل
با سلام اینجانب چند قطعه زمین زراعی را به صورت شراکتی دارم که در سال ۹۳ مقدار دو هزار متر مربع از اراضی با میزان ۳ لیتر بر ثانیه به مزایده گذاشته شد و طی آن شریک بنده برنده مزایده گردید و پروانه بهره برداری دو هزار متر از اراضی با حجم ۳ لیتر بر ثانیه به نام ایشان یعنی شریک بنده گردید لذا از آنجا که سند مابقی اراضی به نام بنده می باشد طی یک قولنامه عادی یک سال بعد از مزایده موضوع مزایده را از شریک خود خریداری نمودم که علاوه بر قولنامه دستی به صورت محضری نیز اقدام نمودیم و سند آنهم بنام بنده می‌باشد لذا در حال حاضر جهت اضافه نمودن حجم لیتر آب مصرفی به سند اراضی خود و اضافه نمودن ۲ هزار متر از اراضی با حجم ۳ لیتر بر ثانیه به پروانه بهره برداری خود چه اقدامی باید انجام دهم ممنون
1 پاسخ
تیم تحریریه دادپویان حامی پاسخ داد 2 سال قبل

از طریق آب منطقه ای اقدام کنید