نحوه اضافه نمودن حجم لیتر آب مصرفی به سند اراضی تحت کشتدسته بندی: پرسش های دعاوی ثبتینحوه اضافه نمودن حجم لیتر آب مصرفی به سند اراضی تحت کشت
d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aFarzad پرسید 8 ماه قبل
با سلام اینجانب چند قطعه زمین زراعی را به صورت شراکتی دارم که در سال ۹۳ مقدار دو هزار متر مربع از اراضی با میزان ۳ لیتر بر ثانیه به مزایده گذاشته شد و طی آن شریک بنده برنده مزایده گردید و پروانه بهره برداری دو هزار متر از اراضی با حجم ۳ لیتر بر ثانیه به نام ایشان یعنی شریک بنده گردید لذا از آنجا که سند مابقی اراضی به نام بنده می باشد طی یک قولنامه عادی یک سال بعد از مزایده موضوع مزایده را از شریک خود خریداری نمودم که علاوه بر قولنامه دستی به صورت محضری نیز اقدام نمودیم و سند آنهم بنام بنده می‌باشد لذا در حال حاضر جهت اضافه نمودن حجم لیتر آب مصرفی به سند اراضی خود و اضافه نمودن ۲ هزار متر از اراضی با حجم ۳ لیتر بر ثانیه به پروانه بهره برداری خود چه اقدامی باید انجام دهم ممنون
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 8 ماه قبل

از طریق آب منطقه ای اقدام کنید

فهرست