d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aنامجو پرسید 1 سال قبل
با سلام، پدر بنده 12 سال پیش فوت شدن و خونه ایشون به مادرم هستش و ما خونه رو تقسیم نکردیم. میخواستم ببینم چون خونه به اسم مادرمه سهم دختر و پسر یکسان میشه؟ ماا سه تا خواهر و چهار برادریم.
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

سلام، خیر سهم پسرها دو برابر دختران خواهد بود.

فهرست