لاریجانی پرسید 2 سال قبل
سلام ما کالامون رو را ترخیص کردیم سپس معلوم شد وجوه دریافتی کمتر از میزان مقرره بوده است می توانیم برای مابه التفاوت اقدام کنیم؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

بله می توانید ظرف ۸ ماه از تاریخ صدور سند ترخیص، مابه التفاوت را مطالبه نمایید