لاریجانی پرسیده شده در 2 ماه پیش
سلام ما کالامون رو را ترخیص کردیم سپس معلوم شد وجوه دریافتی کمتر از میزان مقرره بوده است می توانیم برای مابه التفاوت اقدام کنیم؟
1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 2 ماه پیش

بله می توانید ظرف ۸ ماه از تاریخ صدور سند ترخیص، مابه التفاوت را مطالبه نمایید

فهرست