شاهنده پرسید 1 سال قبل
سلام ما اهالی روستایی هستیم که حق بهره برداری داریم شخصی از طریق نامه ای که از شورا گرفته حق واگذاری را از منابع طبیعی گرفته و ایشان در آنجا اقدام به احداث دامداری کرده در حالی که تا چند صد متر از آن دامداری امکان فعالیت برای اهالی روستا وجود ندارد. آیا می توان اقدامی کرد؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

بله شما باید دعوای ابطال حق واگذاری را از طریق دیوان عدالت اداری مطرح نمائید.