جواد قاسمی پرسید 2 سال قبل
با سلام و احترام. ملکی حدود 30 هکتاری دیمزار با سابقه کشت وزرع از ماقبل سال 1330 تا سال 65 13 با داشتن سوابق ثبتی، درخواست سند از اداره ثبت شده. اداره ثبت با ارائه نقشه utm اعلام کرده دور ملک راکانال کشی نمایید تا برای بازدید وتایید واستعلامات بعدی اخذ سند اقدام کند، با توجه به اینکه کانال کنی نیاز به عبور از املاک منابع طبیعی با بیل مکانیکی بود نیاز به اخذ مجوز بود که منابع طبیعی مدعی است ملک مذکور منابع طبیعی می باشد فقط با حکم دادگاه میتوانید ورود نمایید، نقشه هوایی ملک در حال تهیه است، آیا با نقشه هوایی و سوابق ثبتی که داریم با ارائه دادخواست می‌توانیم ملک را در اختیار بگیریم، آیا در دادخواست موضوع احیا مجدد و ایجاد شرکت تعاونی کشاورزی را می‌شود لحاظ کرد تا رای حتمی را به نفع خودمان بگیریم، با تشکر، قاسمیگزارش
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

سلام اگر منابع طبیعی ادعای ملی بودن زمین را دارد ابتدا باید برگ تشخیص را از ایشان اخذ و سپس دعوای نقض برگ تشخیص و ابطال ملی شدن رو بخواهید

درخواست احیای مجدد کار شمارو با مشکل مواجه می‌کند بدون مشورت با وکیل اقدامی انجام ندهید