d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aزندی پرسید 1 سال قبل
با سلام

پدرم کارمند بازنشته است که ضامن یک نفر شده است و ملکش را به عنوان وثیقه قرار داده است اما طرف مقابل به تعهد خود عمل نکرده اکنون پدرم می تواند تقضا نماید به اندازه مبلغ وثیقه از حقوق او کسر گردد ؟

1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

خیر نمی توانید و مبلغ مورد نظر از وثیقه تعیین شده وصول می گردد .

فهرست