زندی پرسید 1 سال قبل
با سلامپدرم کارمند بازنشته است که ضامن یک نفر شده است و ملکش را به عنوان وثیقه قرار داده است اما طرف مقابل به تعهد خود عمل نکرده اکنون پدرم می تواند تقضا نماید به اندازه مبلغ وثیقه از حقوق او کسر گردد ؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

خیر نمی توانید و مبلغ مورد نظر از وثیقه تعیین شده وصول می گردد .