زندی پرسید 2 ماه قبل
با سلام

پدرم کارمند بازنشته است که ضامن یک نفر شده است و ملکش را به عنوان وثیقه قرار داده است اما طرف مقابل به تعهد خود عمل نکرده اکنون پدرم می تواند تقضا نماید به اندازه مبلغ وثیقه از حقوق او کسر گردد ؟

1 پاسخ
مدیریت کارمند پاسخ داد 2 ماه قبل

خیر نمی توانید و مبلغ مورد نظر از وثیقه تعیین شده وصول می گردد .

فهرست