d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aببریان پرسید 1 سال قبل
با سلام. حکم مبنی بر الزام به فک رهن بانک قطعی صادر شد.آن را به اجرا گذاشتم

اگر در مدت 10 روزکه تعیین شده، فروشنده حکم را اجرا نکند، تکلیف چه می شه و آیا اجرای حکم برای ما هزینه دارد؟

 

1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

با عدم اجرای حکم از سوی محکوم علیه می توانید از دادگاه درخواست نمایید تا شما را به عنوان قائم مقام قانونی برای اجرای حکم به مراجع قانونی مربوطه معرفی نماید تا اقدامات اداری برای اجرای حکم را به عمل آورید.

فهرست