d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aامیر شایق پرسید 1 سال قبل
سلام و خسته نباشید. بنده ملکی دارم که به یکی از دوستان، وکالت جهت انجام امور اداری داده ام که امور مربوط به شهرداری و غیره را انجام می دهد به اشتباه در متن وکالتنامه قید شده وکیل حق فروش و اخذ ثمن را دارد اما در انتهای آن وکالتنامه قید شده: این وکالت جهت فروش نمی باشد. الآن وکیل با پنهان نمودن صفحه دوم وکالتنامه اقدام به فروش آن نموده و خریدار دادخواست الزام به تنظیم سند علیه من مطرح نموده است؛ آیا عمل ایشان صحیح بوده و اینکه آیا من محکوم می شوم که سند را به نام خریدار منتقل نمایم؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

با سلام، باتوجه به اینکه در وکالتنامه، شما حق فروش را ساقط نموده اید، ایشان نمی توانست نسبت به فروش ملک اقدام نماید و این معامله فضولی می باشد. چنانچه شما رضایت به فروش نداشته باشید معامله باطل می باشد؛ بنابراین باید دعوای تقابل مطرح نموده و ابطال معامله را به جهت فضولی بودن تقاضا نمایید.

فهرست