d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aیزدانی پرسید 1 سال قبل
سلام. ما طی یک مبایعه نامه یک واحد 180 متری بدون سند از شخصی خریدیم برای گرفتن سند اقدام کردیم که متاسفانه متوجه شدیم معامله کلا غیر نافذ محسوب می شود در وقع فروشنده پدر مالک اصلی واحد مذکور بوده و پسر فروشنده هیچ رضایتی به معامله ندارد حالا شما برای تنفیذ یا اثبات مالکیت اینجانب چه راهکاری را پیشنهاد می دهید؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

این معامله صرفا با رضایت مالک اصلی صحیح است بنا به ماده 247 قانون مدنی، معامله به مال غیر، جز به‌عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت، نافذ نیست ولو اینکه صاحب اصلی ‌مال راضی باشد. بنابراین در صورت عدم‌ رضایت مالک اصلی معامله فی مابین فسخ می گردد.

فهرست