منصوری پرسید 2 سال قبل
سلام اگر کسی حکم قطعی بابت تاخیر تادیه 5 سال پیش گرفته باشه و با وجود اینکه از وجود ملک طرف مقابل خبر داشته و آن را توقیف نکرده و او را به زندان انداخته و اعسار و تقسیط اثبات شده و بعد پنج سال صاحب ملک ان را بابت دوفقره چک که طلب همسرش بوده و تاریخ چک‌ها مربوط به قبل از تاریخ حکم قطعی تاخیر تادیه بوده به همسر خود طبق مبایعه نامه عادی واگذار کرده آیا این عمل فرار از دین است؟ ضمن اینکه همسر بدهکار چک های خود را دو سال قبل از شکایت تاخیر تادیه طلبکار از طریق اجرای ثبت اقدام نموده بود و ملک مذکور را در توقیف داشتتاریخ مبایعه نامه مربوط به چند ماه اخیر است
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

سلام خیر بر فرض سوال ، عمل شما مصداق فرار از دین نمی باشد.