d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aمنصوری پرسید 1 سال قبل
سلام اگر کسی حکم قطعی بابت تاخیر تادیه 5 سال پیش گرفته باشه و با وجود اینکه از وجود ملک طرف مقابل خبر داشته و آن را توقیف نکرده و او را به زندان انداخته و اعسار و تقسیط اثبات شده و بعد پنج سال صاحب ملک ان را بابت دوفقره چک که طلب همسرش بوده و تاریخ چک‌ها مربوط به قبل از تاریخ حکم قطعی تاخیر تادیه بوده به همسر خود طبق مبایعه نامه عادی واگذار کرده آیا این عمل فرار از دین است؟ ضمن اینکه همسر بدهکار چک های خود را دو سال قبل از شکایت تاخیر تادیه طلبکار از طریق اجرای ثبت اقدام نموده بود و ملک مذکور را در توقیف داشت

تاریخ مبایعه نامه مربوط به چند ماه اخیر است

1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

سلام خیر بر فرض سوال ، عمل شما مصداق فرار از دین نمی باشد.

فهرست