نادری پرسیده شده در 2 ماه پیش
سلام من مبلغ صد و پنجاه میلیون تومان را به کسی دادم که با آن برای من 10 خط تلفن همراه خریداری کند اما آن شخص به من گفت پول را به حساب شخص دیگری واریز کنم من هم این کار را کردم الان شخصی که قرار بوده این کار را انجام دهد فوت کرده آیا می توانم علیه کسی که مبلغ را به حسابش واریز کردم طرح دعوا کنم و پولم را مطالبه کنم؟
1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 2 ماه پیش

بله در صورتی که بتوانید اثبات نمائید این مبلغ بابت انجام کاری به حساب ایشان واریز شده می توانید به جهت استیفای ناروا آن را مطالبه نمائید و این کار را میتوانید با شهادت دو نفر شاهد انجام دهید.

فهرست