پدرام پرسید 5 ماه قبل
با سلام اینجانب با شخصی شریک بوده و در پایان شراکت خود قرارداد شراکت فی مابیندر تاریخ 1400/10/13 تنظیم نموده که طبق آن طرف مبلغ 430م بدهی به من داشته و 2 فقره چک به مبله 210 و 220میلیون به تاریخ 1400/12/23 و 1401/2/03به بنده داد است.در قرارداد قید شده که اگر چک ها در موعد خود پاس نشود مبلغ 40میلیون تومان به ازای هر ماه دیرکرد به عنوان ضرروزیان به بنده پرداخت کنند.به همین دلیل بنده مهلت 2ماه و 4ماه از تنظیم قرار داد تا تاریخ موعد چک داده ام.حال هیچکدام از چک ها پاس نشده و بنده شکایت کردم.طبق قوانین گویا مبلغ 40م رباه محسوب میشود! ایا صحت دارد؟امکان دریافت 40م دیرکرد بابت هرماه وجود دارد یا خیر؟ درنظر داشته باشید که مبلغ فوق بابت شراکت بوده و منبع درامد بنده بوده و برای خوانده نیز درامدزایی داشته است. درقرار داد قید شده است که خوانده متعهد شده است چک های فوق را فردای روز قرارداد باید به نام بنده ثبت صیادیکند که تا به امروز این امر انجام نشده.ایا امکان شکایت کیفری نیز وجود دارد یا فقط حقوقی را پیش ببرم؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 3 ماه قبل

با سلام

معامله صورت گرفته ، ربا محسوب شده و متضمن مجازات برای طرفین می باشد