d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aعرفان پرسید 1 سال قبل
سلام بنده مبلی پول به صورت دستی به کسی دادم و مقداری هم از اجناس مغازه که بابت آنها فاکتور دارم و بابت مبلغ دستی شاهد دارم آیا می توانم این مبلغ را از ایشان مطالبه کنم؟و در کدام دادگاه باید اقدام کنم؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

با سلام شما می توانید با استناد به فاکتور و شهادت شهود طلب خود را اثبات نمایید و در صورتی که مبلغ بیشتر از 20 میلیون هست دادگاه و در صورت کمتر بودن از این مبلغ شورای حل اختلاف محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی هست.

فهرست