رامتین پرسید 2 سال قبل
سلام. ما یک شرکتی هستیم مطالباتی را داریم که طبق فاکتور فروش و قرارداد فروش هست می خواستم ببینم اگر از طریق قانونی اقدام نمائیم خسارت تاخیر تادیه از تاریخ فاکتورها محاسبه می شود یا از زمان تقدیم دادخواست؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

باسلام. با توجه به اینکه فاکتورها و قرارداد فروش سند عادی محسوب می شود خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست محاسبه می گردد.