خدایی پرسید 2 ماه قبل
سلام. بنده چکی را از شخصی گرفتم که برگشت خورده می خواستم ببینم از دادگاه حقوقی اقدام کنم یا اجرای ثبت؟
1 پاسخ
مدیریت کارمند پاسخ داد 2 ماه قبل

سلام. شما می توانید از هر دو طریق اقدام نمائید اما با این تفاوت که در دادگاه حقوقی در صورت عدم شناسایی دارایی صادر کننده، می توانید حکم جلب بگیرید اما در اجرای ثبت این امکان وجود ندارد.

فهرست