d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aخدایی پرسید 1 سال قبل
سلام. بنده چکی را از شخصی گرفتم که برگشت خورده می خواستم ببینم از دادگاه حقوقی اقدام کنم یا اجرای ثبت؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

سلام. شما می توانید از هر دو طریق اقدام نمائید اما با این تفاوت که در دادگاه حقوقی در صورت عدم شناسایی دارایی صادر کننده، می توانید حکم جلب بگیرید اما در اجرای ثبت این امکان وجود ندارد.

فهرست