رافائل پرسیده شده در 2 ماه پیش
باسلام بنده چکی دارم که برگشت خورده به نظر شما از طریق اجرای ثبت اقدام کنم یا از طریق دادگاه؟
1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 2 ماه پیش

اقدام از طریق اجرای ثبت یا تقاضای اجرائیه از طریق دادگاه هر دو به یک شکل می باشد و طبق قانون جدید هزینه دادرسی زیادی ندارد و می توانید به سرعت اموال ایشان را توقیف کنید اما تفوت اجرای ثبت و اجرائیه از طریق دادگاه در این است که چنانچه صادر کننده مال نداشته باشد از طریق دادگاه می توانید درخواست صدور حکم جلب ایشان را نمائید اما در اجرای ثبت برگ جلب صادر نمی گردد.

فهرست