اکبریان پرسید 2 سال قبل
با سلام. چکی به مبلغ 74 ملیون ریال به صورت حامل بابت طلبم، دریافت نمودم که موجودی ندارد و 3 ماه پیش برگشت زده ام. می خواستم ببینم اگر شکایت کنم به جایی میرسه و پولم رو دریافت میکنم یا بهتره با طرف مقابلم صلح کنم؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

سلام چنانچه ایشان اموالی دارد بله حتما به نتیجه می رسید در غیر اینصورت تنها می توانید حکم جلب ایشان را بگیرید که ایشان هم میتواند دادخواست اعسار داده و تقاضای تقسیط نماید.