d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aضیایی پرسید 1 سال قبل
سلام بنده مبلغی پول به شخصی قرض دادم و در یک برگه عادی ایشان با دست خط خود نوشته که این مبلغ را به من بدهکار است و متعهد می شود برگرداند آیا با همین رسید می توانم طلبم را بگیرم؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

باسلام. بله می توانید

فهرست