d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aمحمود پرسید 1 سال قبل
سلام. بنده قراردادی را با شرکتی داشتم ک هکارهای نقشه برداری را انجام دهم اما ذیل قرارداد را چون مدیرعامل مریض بود سرپرست کارگاه امضا کرده. دادخواست دادم علیه شرکت اما رد شد می خواستم ببینم چه کار می توانم انجام دهم؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

باسلام. شما باید علیه سرپرست کارگاه طرح دعوا کرده و مطالبه حق الزحمه خود را نمایید

فهرست