d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aجعفری پرسید 1 سال قبل
سلام. بنده مبلغی را به شخصی دادم و قراردادی تنظیم کردیم که طی آن قرار شد ایشان کار نقاشی اتومبیل را انجام دهد و درآمد حاصله از آن را به طور نصف بعد از کسر کرایه مغازه تقسیم نمائیم اما متوجه شدم ایشان محل کار را ترک کرده به نظر شما من از طریق دادگاه اقدام کنم به نتیجه ای میرسم؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

باسلام. بله با توجه به قرارداد می توانید مبلغ سرمایه و سود حاصله در طی این مدت را از ایشان مطالبه نمائید.

فهرست