d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aصابر پرسید 1 سال قبل
سلام. بنده 15 هزار کیسه سیمان در هنگام تخلیه کارگاه به صورت امانت نزد شخصی گذاشتم و قرار شد ایشان آنها را به من برگرداند اما پس از مطالبه از عودت آنها امتناع کرد من شکایت خیانت در امانت مطرح کردم که در دادگاه محکوم شده آیا می توانم الان مطالبه خسارت کنم؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

باسلام. بله چنانچه در دادگاه کیفری دادخواست ضرر و زیان نداده باشید می توانید در دادگاه حقوقی اقدام نمائید.

فهرست