صابر پرسید 2 ماه قبل
سلام. بنده 15 هزار کیسه سیمان در هنگام تخلیه کارگاه به صورت امانت نزد شخصی گذاشتم و قرار شد ایشان آنها را به من برگرداند اما پس از مطالبه از عودت آنها امتناع کرد من شکایت خیانت در امانت مطرح کردم که در دادگاه محکوم شده آیا می توانم الان مطالبه خسارت کنم؟
1 پاسخ
مدیریت کارمند پاسخ داد 2 ماه قبل

باسلام. بله چنانچه در دادگاه کیفری دادخواست ضرر و زیان نداده باشید می توانید در دادگاه حقوقی اقدام نمائید.

فهرست