d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aتقی پور پرسید 1 سال قبل
سلام. بنده شخصی را وکیل خود قرار دادم که ماشین من را بفروشد و پول آن را بدهد اما ایشان پس از فروش نسبت به پرداخت ثمن معامله خودداری می کند. چگونه می توانم این مبلغ را از ایشان بگیرم؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

باسلام. چنانچه شما وکالتنامه رسمی تنظیم و ایشان را وکیل در فروش قرار داده باشید به راحتی می توانید مبلغ ثمن را از ایشان مطالبه نمائید در غیر اینصورت می بایست ابتدا ادعای خود را اثبات نموده و سپس مبلغ ثمن را مطالبه نمائید.

فهرست