مطالبه ما به التفاوت در صورت کاهش تعرفه گمرکیدسته بندی: پرسش های دعاوی گمرکیمطالبه ما به التفاوت در صورت کاهش تعرفه گمرکی
سیدنیا پرسیده شده در 2 ماه پیش
سلام اگر مصوبه کاهش تعرفه گمرکی قبل از اینکه کالا را ترخیص کنیم صادر شده باشد از کی می توانیم برای مابه التفاوت اقدام کنیم؟
1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 2 ماه پیش

شما باید تا ۸ ماه پس از ترخیص نسبت به دریافت مابه التفاوت اقدام نمایید تا بتوانید آن را استرداد نمایید.

فهرست