مطالبه ما به التفاوت در صورت کاهش تعرفه گمرکیدسته بندی: پرسش های دعاوی گمرکیمطالبه ما به التفاوت در صورت کاهش تعرفه گمرکی
سیدنیا پرسید 2 سال قبل
سلام اگر مصوبه کاهش تعرفه گمرکی قبل از اینکه کالا را ترخیص کنیم صادر شده باشد از کی می توانیم برای مابه التفاوت اقدام کنیم؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

شما باید تا ۸ ماه پس از ترخیص نسبت به دریافت مابه التفاوت اقدام نمایید تا بتوانید آن را استرداد نمایید.