d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aآتشی پرسید 1 سال قبل
سلام. بنده قرارداد پیمانکاری داشتم که حدود دو ماه پیش صورت وضعیت قطعی را ارائه دادم اما کارفرما نسبت به آن رسیدگی ننموده آیا عدم پاسخ به صورت وضعیت ما نشان دهنده تائید آن هست؟ اگر این چنین نیست ما چه اقدامی باید انجام دهیم؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

باسلام. طبق ماده 40 شرایط عمومی پیمان عدم پاسخ کارفرما به اعتراض پیمانکار در مورد صورت وضعیت قطعی ظرف مهلت مقرر به منزله پذیرش اعتراض نیست.

فهرست