d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aشاه محمدی پرسید 1 سال قبل
سلام. بنده پیمانکار هستم در سال 97 قراردادی را با یکی از دانشگاه های علوم پزشکی منعقد نمودم و طی آن قرار شد عملیات توسعه ساختمان دندان پزشکی و تاسیسات مربوطه را به عهده گیرم. کار را در مهلت مقرر انجام دادم و تحویل قطعی نیز انجام شد اما کارفرما از تسویه حساب و پرداخت صورت وضعیت قطعی امتناع می نماید و در مکاتباتی که داشتیم ادعا می نماید ما نواقص اعلامی را رفع نکردیم الان چه کاری می توانم انجام دهم؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

باسلام. کارفرما موظف است پس از تحویل قطعی نسبت به تسویه حساب اقدام نماید مگر اینکه ادعا نماید تحویل قطعی دارای نواقص می باشد با توجه به اختلاف حاصل شده فی مابین شما و کارفرما می بایست از طریق مراجع قضایی اقدام نماید و دادخواست مطالبه وجه بابت صورت وضعیت قطعی را ارائه دهید در صورت تائید کارشناس رای بر محکومیت کارفرما صادر می گردد.

فهرست