مریم پرسید 1 سال قبل

با سلام مهریه من 1000 سکه می باشد آیا می توانم همه آن را مطالبه نمایم یا فقط 110 سکه آن قابل مطالبه می باشد

1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

1000 سکه قابل مطالبه می باشد