مریم پرسید 2 ماه قبل

با سلام مهریه من 1000 سکه می باشد آیا می توانم همه آن را مطالبه نمایم یا فقط 110 سکه آن قابل مطالبه می باشد

1 پاسخ
مدیریت کارمند پاسخ داد 2 ماه قبل

1000 سکه قابل مطالبه می باشد

فهرست