مطالبه سپرده های بانکی متوفی قبل از انحصاروراثتدسته بندی: پرسش های امور حسبیمطالبه سپرده های بانکی متوفی قبل از انحصاروراثت
جوکار پرسیده شده در 1 ماه پیش
سلام وقتتون بخیر بعد از فوت پدرم ماترک هنوز تقسیم نشده آیا می توان بدون گواهی انحصار سپرده های او را مطالبه کنم؟
1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 1 ماه پیش

خیر بانکها و شرکتها و موسسات و اشخاصی که وجوه نقد یا سفته یا جواهر یا سهام و یا هر نوع مال دیگر از متوفی نزد خود دارند نمی توانند آن را به وراث تسلیم نمایند مگر اینکه گواهینامه اداره امور مالیاتی مبنی بر عدم شمول مالیات یا واریز مالیات بر ارث ارائه گردد. به موجب بخشنامه صادره از وزارت امور اقتصادی و دارائی بانکها مجازند تا مبلغ مصوب در هر سال از موجودی حساب متوفی به وراث درجه اول وی بدون ارائه دادنامه حصر وراثت جهت هزینه های کفن و دفن پرداخت نمایند. مشروط بر آنکه پس از پرداخت، مراتب را به اداره دارائی محل اطلاع دهند.

فهرست