شوشتری پرسید 2 ماه قبل
سلام بنده با یکی از دوستانم مشارکتی انجام دادیم که من مبلغی را بابت سرمایه به ایشان داده ام اما ایشان بع داز مدتی ادعا می کند متضرر شده و سودی نکرده البته قراردادی نداریم آیا با شهادت شهود می توانم اثبات کنم؟
1 پاسخ
مدیریت کارمند پاسخ داد 2 ماه قبل

با سلام بله می توانید با شهادت شهود یا سوگند ادعای خود را اثبات نمایید.

فهرست