d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aنیابتی پرسید 1 سال قبل
با سلام

در یک شرکت تضامنی عضو می باشم . قصد طرح دعوا برای مطالبه سهم الشرکه را دارم , به کدام مرجع برای طرح دعوا مراجعه کنم ؟

1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

دادگاه مرکز اصلی شرکت

فهرست