پور اسماعیلی پرسیده شده در 2 ماه پیش
سلام اگر حکم دیه قطعی شده باشد و برای دریافتش لازم باشه به بیمه مراجعه شود آیا شامل مرور زمان میشه و باید طی مدت زمان مشخص برای دریافتش به بیمه مراجعه شود؟
1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 2 ماه پیش

در دعاوی مالی مرور زمان نداریم و هر زمان می توانید به بیمه مراجعه نمائید.

فهرست