پور اسماعیلی پرسید 2 سال قبل
سلام اگر حکم دیه قطعی شده باشد و برای دریافتش لازم باشه به بیمه مراجعه شود آیا شامل مرور زمان میشه و باید طی مدت زمان مشخص برای دریافتش به بیمه مراجعه شود؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

در دعاوی مالی مرور زمان نداریم و هر زمان می توانید به بیمه مراجعه نمائید.