کرامتی پرسید 2 سال قبل
سلام. طی ساخت و سازی که از طرف اداره پست و پیمانکار و معمار آن اداره در جنب منزل ما صورت گرفته بود دیوار خانه ما نشست کرده و باعث ایجاد ترک در قسمت های مختلف گردیده است. آیا می توانم از ایشان شکایت کنم؟ و اینکه برای شکایت دادگاه باید بروم؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

سلام. شما باید به دادگاه عمومی حقوقی مراجعه کنید و علیه آنها دادخواست مطالبه خسارت بدهید چنانچه پس از ارجاع به کارشناسی ورود خسارت از ناحیه اقدامات آنها احراز گردد مبلغ خسارت معین می گردد و آنها محکوم به پرداخت می باشند.