d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aآقا جانی پرسید 1 سال قبل
باسلام. شرکت ما که در تولید پنیر فعالیت می کند به شرکت دیگری سفارش ساخت و تحویل 50 هزار عدد حلب پنیر نمودیم و طی قرارداد مقرر کردیم که در صورت عدم تحویل به ازای هر روز تاخیر 100 هزار تومان خسارت پرداخت نماید. آن شرکت نیمی از حلب ها را تولید کرد که برخی معیوب بود و مرجوع گردید مابقی را تحویل نداده و ادعا می کند که قیمت ورق آلمینیوم گران شده و نمی تواند با آن قیمت که اعلام کرده سفارش ما را تحویل دهد ما چه کاری می توانیم بکنیم؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

باسلام. شما می توانید الزام ایشان به ایفای تعهد و مطالبه خسارات قراردادی را بخواهید و با توجه به اینکه بخشی از تعهد انجام شده و بخشی دیگر باقی بوده محاسبه خسارت قراردادی نیاز به ارجاع امر به کارشناسی دارد و چنانچه پس از رای ایشان تعهد خود را انجام نداد می توانید قرارداد را فسخ و مبلغ پرداختی به ایشان را مطالبه نمائید.

فهرست