d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aپیمان پرسید 1 سال قبل
سلام و عرض ادب. یک قرارداد تجاری بین بنده به عنوان تولید کننده و شخص دیگری به عنوان خریدار جنس بسته شد.مفاد این قرارداد به درستی از طرف ایشان رعایت نشد و باعث ضرر و زیان بنده شد ، اگر دادخواستی به دادگاه بدهم این امید هست که بتوانم ضرر و زیان خود را از این شخص بگیرم؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

سلام با توجه به اینکه سوال شما به صورت کلی پرسیده شده است پاسخ به سوال شما نیازمند ارائه توضیحات بیشتر و بررسی اسناد و مدارک شما می باشد .

فهرست