صبوری پرسید 2 سال قبل
سلام ما یک مغازه سنگ فروشی داریم که با یک نفر معامله کردم خریدار در پرداخت ثمن معامله تاخیر و کوتاهی می کنه چگونه دادخواست بدم که هم ثمن را مطالبه کنم هم تمامی خسارت وارده را بگیرم؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

اگر در قرارداد خسارت تاخیر پیش بینی شده است، با عدم پرداخت ثمن از سوی خریدار در تاریخ قرارداد، شما می توانید با مراجعه به دادگاه دادخواست مطالبه ثمن قراردادی را ارائه دهید و علاوه بر اصل پول، خسارت تاخیر به نرخ شاخص بانک مرکزی را از زمان مطالبه تا زمان پرداخت را علاوه بر خسارت دادرسی مطالبه نمایید در این صورت با صدور رای به نفع شما هرگونه هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در صورت داشتن وکیل، را هم می توانید از طرف مقابل دریافت نمایید