d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aضیایی پرسید 1 سال قبل
بنده ملک اوقافی را 18 سال پیش خریداری نمودم که فروشنده متعهد شده بود نسبت به انتقال سند عین و اجاره نامه عرصه ملک به نام بنده اقدام نماید. به جهت عدم ایفای تعهد از سوی ایشان ناچار به طرح دعوا علیه فروشنده و اداره اوقاف گردیدم که رای به نفع بنده صادر شد پس از تشکیل پرونده اجرایی حدود 18 سال اداره اوقاف از تنظیم سند رسمی اجاره نامه به نام بنده امتناع نمود و در این مدت پروانه بهره برداری من که بابت کارخانه سیمان سازی بوده تمام شد تا اینکه پس از پیگیری های مداوم ، اجرای حکم توسط نماینده دادگاه انجام شد. الان می خواستم ببینم آیا می توانم علیه اداره اوقاف بابت سرپیچی از حکم دادگاه و عدم امکان استفاده من از کارخانه خسارت بگیرم؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

با سلام طبق ماده 515 قانون آئین دادرسی مدنی خسارت عدم النفع قابل مطالبه نیست اما این موضوع در بین حقوقدانان و قضات اختلافی می باشد برخی معتقد هستند می بایست بین خسارت عدم النفع محقق الوصول و محتمل الوصول تفاوت قائل شد چنانچه عدم النفع از نوع محقق الوصول می باشد می توان اقامه دعوا نمود و آن را مطالبه کرد. در خصوص موضوع شما نیز به نظر بنده چنانچه اداره اوقاف نسبت به اجرای حکم اقدام می نمود و شما می توانستید کارخانه را راه اندازی نمائید قطعا منافعی عاید شما می گردید لذا خواسته شما از نوع عدم النفع محقق الوصول می باشد و می توانید دادخواست خود را ارائه نمائید. البته باز هم تاکید می کنم این موضوع کاملا اختلافی می باشد و بستگی به نظر قاضی رسیدگی کننده است

فهرست