d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aامینی پرسید 1 سال قبل
سلام. بنده چند وقت پیش با ماشینی تصادف کردم و منو به بیمارستان بردن. (من عابر پیاده بودم) الان ترخیص شدم و می خواستم ببینم آیا میتونم الان رضایت ندم و ازشون شکایت کنم؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

سلام بله می توانید .

فهرست