d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aمیلانی پرسید 1 سال قبل
سلام. سال گذشته کارگزاری مفید مبلغ 200 میلیون تومان به حساب من واریز کرد و من به خیال اینکه این پول فروش سهامم بوده اقدام به خرید سهام نمودم چند روز بعد کارگزاری با من تماس گرفت و گفت اشتباه شده و باید پول را برگردانم و از آن تاریخ حساب من را بسته اند آیا می توانم علیه ایشان شکایت کنم؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

باسلام. شما باید مبلغ واریزی از سوی کارگزاری را به ایشان پرداخت نمائید چرا که استیفای ناروا بوده است اما کارگزاری نمی تواند از شما خسارت تاخیر در تادیه مطالبه کند چنانچه کارگزاری اقدام به مسدودی حساب شما نموده و شما هم دچار خسارت شده اید می توانید از طریق کانون کارگزاران بورس شکایت خود را مطرح و مطالبه خسارت طبق نظر کارشناس نمائید.

فهرست