کلاهی پرسید 2 ماه قبل
سلام ملک ما در طرح شهرداری واقع شده و سند هم ندارد و پدرم که مالک است فوت کرده آیا ما که ورثه هستیم می توانیم از شهرداری مطالبه خسارت کنیم؟
1 پاسخ
مدیریت کارمند پاسخ داد 2 ماه قبل

سلام ابتدا باید مالکیت شما محرز گردد و بعد مطالبه خسارت نمایید.

فهرست