خوبی پرسید 1 سال قبل
سلام. بنده ملکی را خریداری کردم که بعدا مشخص شد متعلق به شخصی دیگری است اما من پس از خریداری هزینه هایی بابت ساختمان انجام داده ام که فاکتور های آن موجود است. آیا می توانم آنها را مطالبه کنم؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

سلام. بله چنانچه ثابت گردد شما جاهل به مستحق للغیر بودن بوده اید می توانید هزینه ها و خسارات وارده را مطالبه نمائید.