d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aخوبی پرسید 12 ماه قبل
سلام. بنده ملکی را خریداری کردم که بعدا مشخص شد متعلق به شخصی دیگری است اما من پس از خریداری هزینه هایی بابت ساختمان انجام داده ام که فاکتور های آن موجود است. آیا می توانم آنها را مطالبه کنم؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 12 ماه قبل

سلام. بله چنانچه ثابت گردد شما جاهل به مستحق للغیر بودن بوده اید می توانید هزینه ها و خسارات وارده را مطالبه نمائید.

فهرست