کاملی پرسید 2 سال قبل
سلام بنده سال 88 زمینی را به شخصی فروختم خریدار رفته دادخواست داده که چون 20 متر از زمین در طرح شهرداری بوده من باید قیمت کسری زمین را پرداخت کنم در حالی که خریدار خود با شهرداری صلح نامه نوشته و 20 متر را به شهرداری داده و در قبال آن تراکم گرفته است و زمین من خارج از محدوده شهری بوده و زمانی که من فروختم کسری نداشته آیا می تواند من را محکوم نماید؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

با سلام دعوای ایشان به کارشناسی ارجاع خواهد شد در صورتی که کارشناس مواردی که شما فرمودید را تائید کرد خیر نمی تواند از شما مطالبه ثمن بابت کسری زمین را نماید.