م.ق پرسیده شده در 1 هفته پیش
سلام. بنده ملکی را فروختم و قرار شد خریدار ثمن را تا 2 ماه بعد پرداخت کند اما ایشان در آن موعد پرداخت ننموده و توانایی پرداخت هم ندارد. آیا می توانم قرارداد را فسخ کنم؟
1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 1 هفته پیش

سلام. طبق ماده 295 قانون مدنی در صورتی که ایشان ثمن را پرداخت ننماید شما می توانید معامله را فسخ کنید یا اجبار ایشان را به تادیه ثمن بخواهید.

فهرست