d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aنامی پرسید 1 سال قبل
سلام ما شرکتی داریم که قراردادی با شرکت منعقد نمودیم که قرار شد 8500 تن ذرت طیور از کشور اسپانیا وارد و تحویل نمایند ما مبالغی که قرار بود را پرداخت کردیم اما آنها به تعهداتشان عمل نکردند اظهارنامه هم دادیم و فسخ قرارداد را اعلام کردیم الان می توانیم شکایت کنیم و پول خود را مطالبه کنیم؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

با سلام طبق قانون یکی از ارکان عقد بیع تحویل مبیع هست و در صورتی که ثابت گردد فروشنده توانایی تسلیم و تحویل مبیع را ندارد بیع باطل بوده و باید ثمن معامله برگردانده شود بنابراین شما می توانید استرداد ثمن را به جهت ابطال بیع بخواهید.

فهرست