شادمان پرسید 2 ماه قبل
سلام. شهرداری قطعه زمینی را بدون توافق بنده تصرف و تبدیل به خیابان کرده است. آیا من می توانم از شهرداری مطالبه اجرت المثل نمایم یا فقط می توانم قیمت ملک را مطالبه کنم؟
1 پاسخ
مدیریت کارمند پاسخ داد 2 ماه قبل

باسلام. در خصوص اخذ اجرت المثل رویه اختلافی است اما قیمت ملک را می توانید مطالبه نمائید.

فهرست