شادمان پرسید 1 سال قبل
سلام. شهرداری قطعه زمینی را بدون توافق بنده تصرف و تبدیل به خیابان کرده است. آیا من می توانم از شهرداری مطالبه اجرت المثل نمایم یا فقط می توانم قیمت ملک را مطالبه کنم؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

باسلام. در خصوص اخذ اجرت المثل رویه اختلافی است اما قیمت ملک را می توانید مطالبه نمائید.