قائمی پرسید 2 سال قبل
قاضی تعزیرات من را محکوم به پرداخت 300 میلیون نموده است که من به علت عدم توانایی آن را پرداخت نکرده ام و اکنون دستور مصادره خانه من صادر شده است آیا امکان قسط بندی وجود دارد ؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

بله درخواست اعسار دهید .