مشکل ثبتی : ایراد در ثبت نام در دفتر اظهارنامهدسته بندی: پرسش های دعاوی ثبتیمشکل ثبتی : ایراد در ثبت نام در دفتر اظهارنامه
d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aمحمودی پرسید 1 سال قبل
سلام اقای وکیل من مشکل ثبتی دارم در این خصوص که ملک در تصرف منه و دفتر اظهار نامه به نام یکی دیگه در سال ۱۳۲۵ دفتر اضهار نامه نوشته شده سعید پسر محمد ولی در اون سال کسی از اداره ثبت فورم اضهار نامه نگرفته پرونده تشکیل نشده و ملک را اداره ثبت مجهول المالک اعلام کرده و درضمن گفته نامبرده در این پلاک معرفی شده مستحضرید در دادسرا که نمیشه علیه سعید پسر محمد طرح شکایت کرد ایا جهت این اشتباه نوشتاری میشود از اداره ثبت در دادگاه عمومی شکایت کرد ایا شما میتوانید این کار را انجام بدهید
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

سلام تحت شرایطی بله لیکن مدارک شما باید بررسی شود

فهرست