جعفر کرباسی پرسید 2 سال قبل
سلام درود تسهیلات سرمایه در گردش با معرفی و پبشنهاد شهرک صنعتی (اولین واحد بهره بردار شهرک بودیم زیرساختها موجود نبود یا ژنراتور پروانه گرفتیم شهرک متعهد شد ظرف 6ماه برق تامین کند )وبانک صنعت و معدن تمکین کرد مواد اولیه خریداری شد شهرک برق را 3سال بعد دادواحد تعطیل بودو بانک اجرائیه صادر کرد و استمهال دومرحله مشروط به پرداخت تسهیلات صورت گرفته و بانک اجراءنکرده است علبرغم مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی و رفع موانع تولید حال نه تسهیلات میدهد نه مازاد وثیقه را آزاد میکند نه اجرائیه صادر میکند (بدهی 250میلیون تومان ارزش ملک5میلیاردتومان)چه راهکاری پیشنهاد مینمائید
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

سلام تنها راه طرح دعوا مبنی بر اعلام بطلان سود به جهت عدم انجام موضوع تسهیلات و به تبع آن اعلام بطلان محاسبات خسارت تاخیر در تادیه و الزام به فک نمودن اسناد خارج طرح البته پس از بررسی مدارک شما میباشد