سیروس پرسید 2 سال قبل
سلام برای مشاوره حقوقی مناقصات مزاحم شدمیه مناقصه که در بستر سامانه ستاد برگزار شده شرکت کردم و پیشنهاد قیمت من برنده شده . برنده شدن شرکت ما رو بهمون ابلاغ کردن البته ازسامانه و بصورت سیستمی ما هم پذیرش برنده رو تایید و کارمزد سامانه رو نیز واریز کردیمحالا شهردار قبلی رفته و این شهردار جدیده دنبال اینه مناقصه رو تجدید کنه که بده کار رو به پیمانکار خودش و در اصل دنبال وقت تلف کردنبابت دریافت ضمانت نامه انجام تعهدات سه مرتبه نامه زدم ولی انجام نمیدنتاریخ بازگشایی ۲۶ تیرماه بوده و حدودا ۴۵ روز مبگذره و از اعتبار قیمت ۴۵ روز موندهمناقصه احداث ساختمان برا شهرداری سوالم اینه که تخلفات مناقصاتی که از سامانه برگزار میشه کجا میشه و من کجا باید شکایت کنم که زود نتیجه بگیرم و قانون چی میگه تو همچین موارد
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

سلام از طریق سازمان بازرسی کل مستقر در شهرداری میتوانید طرح شکایت نمایید