سامانی پرسید 2 سال قبل
سلام بابت مشاوره حقوقی جهت قرارداد مشارکت ساخت ورای الزام به تنظیم وکالت کاری علیه ورثه توسط سازنده ودریافت راهنمایی از مشاور ووکیل مجرب به این نوع شکایت را دارم ومحبت کنید هزینه را بفرمائید که واریز کنم وبرایم وقتی رزرو بفرمائیدبعرض برسانم بنده بعنوان شاهد در قرار داد بنگاه ۱۱/۱۰/۹۷که داران بنگاه نوشته توافقات طرفین خارج از بنگاه صورت گرفته بنگاه فقط مکتوب کرده ودر توضیحات هم نوشته شده متمم در ۷برگ و۲نسخه به امضا طرفین ومهمور به مهر بنگاه میباشد...طبق اظهار تردید توسط ۲برادرم و انکار اینکه متمم تنظیمی در بنگاه منم بعنوان شاهد امضا کردم ودر متمم ارائه شده امضاشهود وجود ندارد وبه این خاطراعلام انکار سند کردم .با این توصیف صلاح میدانید در مورد امضا مرحوم پدرم موجود در قرار داد بنگاه نیز تقاضای کارشناسی و مقایسه زمانی متمم مورد ادعا وقرار داد بنگاه کنیم و ضمنا در متمم تاریخ قید نشده ودارای ۲عدد ماده ۱۴ میباشد و ضمنا در برگ آخر متمم متمم ۷برگی مورد ادعا که به امضا طرفین و مهر بنگاه هست نوشته که در ۱۲صفحه و۱۴ ماده ودر ۳نسخه تنظیم شده و ضمنا در صفحه دیگر هم نوشته چک ۲میلیاردی نزد بنگاه امانت گذاشته شده ولی بنگاه اعلام نموده من فقط مکتوب کردم واز اینکه مزاحم وقتتان شدم عذرخواهی میکنم وممنونمضمنا عمو با مرحوم پدرم به صورت ۳دانگ مشاع شریک بودوهرکدام داری سند ۳دانگی بتاریخ سند زمین سال۹۰هست ولی عمو در خارج زندگی میکنه واین زمین از پدر بزرگم ارث رسیده وبا دقت در وکالتی که مصطفی به عمو داره مربوط به سال ۸۷ هست ودر مورد سند زمین پدربزرگم بودم واون زمین ارثی تفکیک شده وبرای مصطفی وپدرم سال ۹۰سند صادر شده وعمومحمد دیگه وکالتش تا زمین قبل بوده واحساس میکنیم تاریخ وکالت کاری پدرم در ۲۱برج ۳ سال ۹۷ بوده و۷ماه بعدش من وپدرم رفتیم بنگاه واون برگه قرمز رنگ را امضا کردیم ودر هیچ کدام از برگه ها امضا شریک زمین ۳دانگی که مصطفی بوده وجود نداره وفکر میکنم محمد وسازنده باهم توانی دارن وپدرم ۴ماه بعداز قرار داد فوت کردن وسازنده نیز اقدام بفروش ۴واحد کرده ومدت قرار داد تا برج ۱۰سال۹۹بوده وقاضی مارا بعراز اتمام تاریخ الزام بدادن وکالت کرده وماهم باتوجه به نامه اجرای احکام نرفتیم وکالت بدیم وخود اجرای احکام بهش وکالت کاری تنظیم کرده وحالاهم رفته اداره ثبت که سند بگیره وبرای واحدها که فروخته سند بگیره
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

سلام مفاد سوال شما واضح نیست لطفا با دفتر تماس بگیرید